Výtvarný obor

 

Za dobu existence výtvarného oboru se v pedagogickém sboru vystřídala řada kvalifikovaných pedagogů. Dnes jsou součásti pedagogického sboru mladší učitelé i bývalý žák naší školy.

Budova, kterou využíváme pro výuku je zrekonstruovaná a máme dobré podmínky pro výuku. Vznikla specializovaná učebna pro kresbu a modelování.

Žáci se vyučují v těchto předmětech

  • plošná tvorba
  • prostorová tvorba
  • objektová a akční tvorba
  • výtvarná kultura

 

Základem je plošná tvorba, ale žáci si mohou vybrat i specializaci počítačové grafiky, nebo keramiky.

Naší školu navštěvují žáci od 5 let a nově se mohou přihlásit i dospělí, kteří tvoří pro radost.

Naším cílem je rozvíjet talent v kresbě, v malbě, v grafice a prostorové tvorbě (modelování).

Současně mají žáci možnost seznámit se s dějinami umění, rozvíjet svou fantazii, myšlení, tvořivost a lásku k umění.

Mladší žáci se učí formou hry, starší žáci si odpočinou od klasické výuky v základních školách, získají nové kamarády, učí se v přátelské atmosféře vzájemnému porozumění a respektování názoru jiných.

Úkolem naší školy je také připravit starší žáky na talentové zkoušky k přijímacímu řízení na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Absolventi naší školy jsou propagační grafici, zlatníci, návrháři oděvů, aranžéři, učitelky, zubní technici, umělečtí kováři, architekti...

Žáci se rádi vracejí a dnes vodí do naší školy své děti.

 

Zúčastňujeme se různých výtvarných soutěží doma i v zahraničí. Naší žáci již získali mnohá ocenění a uznání. Právem je naše škola součástí kulturního dění ve městě.

 

ZVEME VÁS: