DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁŘÍ 2017

 

DODATEČNÝ ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PROBĚHNE V MĚSÍCI ZÁŘÍ.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

středa 6. září 2017              15,30 - 17,00

čtvrtek 14. září 2017           15,30 - 17,00

 

Přihlášky ke stažení - vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte na zuš 

 

Vyčujeme:

HUDEBNÍ OBOR:  

hra na klavír; hra na elektronické klávesové nástroje; hra na varhany; hra na housle; hra na violu; hra na violoncello; hra na kontrabas; hra na zobcovou flétnu; hra na příčnou flétnu; hra na klarinet; hra na hoboj; hra na fagot; hra na trubku; hra na saxofon; hra na klasickou kytaru; hra na basovou kytaru; hra ha žánrovou kytaru; hra na loutnu; hra na bicí nástroje;  sólový zpěv; sborový zpěv; hra na akordeon

 

VÝTVARNÝ OBOR:

plošná tvorba; dekorativní tvorba; keramika; počítačová grafika

TANEČNÍ OBOR

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 

 

 

 

 

Kritéria pro přijetí do hudebního oboru: elementární intonační dovednost (zpěv jednoduché písně, intonace zahrané jednoduché melodie), elementární rytmické schopnosti (opakování jednoduchého 

rytmického útvaru), pro přijetí žáků do vyšších ročníků je kritériem zvládnutí látky za předchozí ročník podle učebních osnov nebo ŠVP. 

 

Kritéria pro přijetí do výtvarného oboru: zhodnocení přinesených výtvarných prací nebo kreseb na místě. 

 

Kritéria přijetí do tanečního oboru: elementární pohybové a hudebně-rytmické dovednosti. 

 

Kritéria přijetí do literárně-dramatického oboru: elementární pohybové, mluvní a hudebně-rytmické dovednosti – ztvárnění pohybu, zpěv písně, přednes krátké básně apod. 

 

BcA. Kamil Novák

ředitel školy