Pobočka ve Stonavě

 

Vznik pobočky základní umělecké školy ve Stovaně se datuje od roku 1958. Vroce 1991 byla na této pobočce znovu zahájena výuka hry na hudebí  nástroje.

Starosta obce Stonava, pan Ing. Ondřej Feber, projevil již tehdy snahu zachovat pobočku ZUŠ v obci a zajistil učitelům ZUŠ příznivé podmínky k jejich vyučovací činnosti ve Stonavě.

Základní umělecké škole byly pronajaty tři učebny v budově základní školy s polským jazykem vyučovacím ve Stonavě, byly provedeny i estetizační úpravy těchto tříd a zakoupeny některé hudební nástroje k výuce žáků pobočky ZUŠ.

V současné době se na pobočce ZUŠ ve Stonavě hudebně vzdělává čtyřiačtyřicet žáků, vyučujjí zde čtyři učitelé. 

 

Žáci ZUŠ účinkují na vánočních koncertech a koncertech pro žáky základních škol v Domě PZKO ve Stonavě. Někteří žáci vystupují také na koncertech pro seniory v Domu s pečovatelskou službou ve Stonavě.

Učitelé působící na pobočce ZUŠ si cení iniciativního přístupu a spolupráce zástupců obce Stonava při organizačním zajišťování těchto koncertů.


 

Galerie učitelů

Dagmar Tyrliková – klavír

Dalibor Řepiščák – keyboard, flétna, trubka

Bronislav Jeleń – housle, kytara, houslový soubor

Bc. Tomáš Mutina - kytara, HN

 

Rozvrh hodin hudební nauky pro školní rok 2017/2018

 

 

 

Žáci, kteří jsou zařazeni na II. stupeň základního studia, absolvují předmět Nauka o hudbě dle instrukcí svých třídních učitelů.

 

 

 

 

Pobočka v Petrovicích u Karviné

 

Základní škola v Petrovicích poskytuje žákům kromě povinné školní výuky možnost navštěvovat zájmové kroužky s pestrou nabídkou. Ve školním roce 2005/2006 se rozběhla úspěšná spolupráce se ZUŠ B. Smetany v Karviné, která zde má pobočku.  
 

Představení  pobočky

Výuka probíhá v odpoledních hodinách v prostorách tříd ZŠ v Petrovicích.

V hudebním oboru se vyučuje hře na různé hudební nástroje, žáci navštěvují také hodiny hudební nauky. Nacvičený repertoár mají žáci možnost předvést na veřejných koncertech.

Pro děti od 5 let je otevřena skupina přípravné hudební výchovy (PHV).

Na pobočce se vyučuje také výtvarný obor. 

 

Galerie učitelů

Hudební  obor

Marie Linzerová - housle, kytara

Michaela Kovářová - klavír

Pavel Králiček - keyboard, klavír, HN

Bc. Barbora Klihová - akordeon, keyboard (mateřská dovolená)

Jan Kuchař - keyboard

BcA. Marek Paluřík - trubka, zobcová flétna

 

Výtvarný  obor

Mgr. Viera Hradilová  

Rozvrh hodin hudební nauky pro školní rok 2017/2018

 

 

 

K 10. Výročí pobočky Petrovice se konal dne 11. 2. 2015, v Koncertním sále ZUŠ Bedřicha Smetany, Slavnostní koncert žáků hudebního oboru a Vernisáž žáků výtvarného oboru.

U této příležitosti vznikl orchestr pod názvem New orchestra, v jehož podání zazněl motiv Óda na radost z 9. symfonie L. van Beethovena.