TANEČNÍ OBOR

 

 

Pohyb je pro děti přirozený,zdravý,má blahodárný vliv na harmonický rozvoj duševní i fyzické stránky života.

Cílem tanečního oboru je dosáhnout toho aby tento pohyb byl kultivovaný, vytvářený z vnitřních pocitů, z radosti i hudebního zážitku,protože hudba neoddělitelně patří k projevu tanečníků.

VýukaTO se neobejde bez korepetice-korepetitor musí podpořit charakter pohybu, a tím rozvíjet muzikálnost tanečníka.

Ti nejmenší rozvíjejí svůj  přirozený dětský pohybový projev formou tanečních her v přípravné taneční výchově.

Na ni navazuje sedm ročníků 1.stupně,ve kterých se vyučují základy klasického, lidového, současného tance a taneční praxe. Výuka těchto předmětů je zaměřená směrem k všestrannému rozvoji základů taneční techniky

a tanečního projevu žáků. Taneční praxe prohlubuje taneční projev, podněcuje tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru.

Celoroční práci tanečního oboru mohou zhlédnout nejen rodiče žáků, ale i širší veřejnost v MěKD v Karviné na Tanečním večeru, který je připravován ve spolupráci s literárně-dramatickým oborem.

 

Žáci tanečního oboru se také účastní různých tanečních vystoupení v rámci  slavnostních koncertů ZUŠ, výchovných koncertů pro mateřské školy, základní školy, veřejných vystoupení, tanečních přehlídek scénického

tance,tanečních soutěží atd…