Hudební obor

 

 

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání podchycuje, komplexně a systematicky rozvíjí hudební nadání dětí.

Probouzí v nich smysl pro krásu hudby, prohlubuje duševní život a ovlivňuje také utváření jejich hlubších vztahů k životu i okolí.

V moderně vybavených učebnách vyučujeme:

 • hru na klavír,
 • hru na elektronické klávesové nástroje,
 • hru na akordeon,
 • hru na varhany,
 • hru na housle,
 • hru na violu,
 • hru na violoncello,
 • hru na kontrabas,
 • hru na zobcovou a příčnou flétnu,
 • hru na klarinet,
 • hru na hoboj, fagot,
 • hru na trubku,
 • hru na saxofon,
 • hru na klasickou kytaru,
 • hru na basovou kytaru,
 • hru na žánrovou kytaru,
 • hru na loutnu,
 • hru na bicí nástroje,
 • sólový zpěv,
 • komorní zpěv,
 • sborový zpěv.

Na škole pracuje několik souborů:

 • Sborové studio Permoník,
 • Žákovský orchestr,
 • Estrádní orchestr,
 • smyčcové soubory - Osminky a Battuta,
 • kytarový soubor SI-LAP-LAP,
 • soubor staré hudby MUSICA GRAZIA,
 • dechové soubory,
 • kapely PUENTE a AJETOBAND,
 • mnohá pěvecká komorní seskupení.