ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ BEDŘICHA SMETANY V KARVINÉ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ BEDŘICHA SMETANY V KARVINÉ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2017

Způsob zveřejnění dokumentů o rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.