ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, p. o.

                     

 

Vážení rodiče,

základní umělecká škola je institucí, která dětem umožňuje poznávat a rozvíjet svůj talent, rozšiřovat své schopnosti i možnosti a zažít své první úspěchy. Žáci jsou systematicky vedeni k vytrvalosti, soustavnosti, týmové spolupráci a tvořivosti.

ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné poskytuje základy uměleckého vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Svým neustálým uměleckým i lidským působením škola vychovává nejen vzdělané a poučené posluchače či kultivované občany, ale rovněž připravuje nadané žáky ke studiu na vyšších typech uměleckých nebo pedagogických škol.

Za dobu svého devadesátiletého působení dosáhla škola vysoké umělecké úrovně a může se tak řadit mezi nejlepší ZUŠ v České republice. V současné době ji navštěvuje více jak 1000 žáků. Kromě hlavní budovy v Karviné-Mizerově probíhá výuka i na dvou odloučených pracovištích ve Stonavě a v Petrovicích u Karviné. Díky péči Magistrátu statutárního města Karviná může škola neustále zlepšovat a modernizovat vybavení tříd a zajistit tak svým žákům kvalitní a moderně vybavené zázemí.

Žáci naší školy již tradičně získávají celou řadu předních ocenění na mnoha tuzemských i mezinárodních soutěžích a festivalech, např. v národních soutěžích základních uměleckých škol, na mezinárodních soutěžích Amadeus, Virtuosi per musica di pianoforte, Pro Bohemia, Čtyři ruce na klávesách, v celostátních interpretačních soutěžích Prague Junior Note, Karlovarská růžička, Per Quattro Mani, Nová Konfrontace (hudební obor) a soutěžích Design Callisto grafik (výtvarný obor), festivalech Wolkrův Prostějov (žáci LDO), na zahraničních soutěžních festivalech v Jižní Koreji, ve Walesu, v New Yorku, v Sydney (koncertní sbor Permoník) a na řadě dalších. Kromě individuální výuky mohou žáci získat řadu cenných zkušeností v pěveckém sboru Permoník, v různých skupinách, souborech a orchestrech, které při škole působí.

Základem všech úspěchů žáků školy je především kvalitní zázemí zkušených, erudovaných a obětavých učitelů. Škola sama organizuje řadu přehlídek, soutěží, celostátních vzdělávacích seminářů a mezinárodních festivalů, má i své vlastní koncertní cykly. Absolventi naší školy se uplatňují v různých hudebních, tanečních a divadelních souborech, ti nejtalentovanější mohou pokračovat ve studiu na konzervatořích nebo na středních a vysokých školách s uměleckým či pedagogickým zaměřením. Jako kultivovaní a vzdělaní posluchači se rovněž významnou měrou podílejí na vytváření kulturního prostředí svého města.

Ze ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné vyšlo mnoho vynikajících hudebníků, dirigentů, výtvarníků a tanečníků. Mnozí z nich se úspěšně zapojili do profesionálního života v České republice i v zahraničí. A tak doufám, že se v tomto trendu podaří celému pedagogickému kolektivu pokračovat a že absolventi se k nám v budoucnu vrátí zase se svými ratolestmi. Věřím také, že díky péči svého zřizovatele, Moravskoslezského kraje, bude i nadále ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné patřit k významným hudebním a vzdělávacím centrům našeho města a jeho okolí.

BcA. Kamil Novák
ředitel ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné