ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, p. o.

Vážení rodiče,

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany je místem, které dětem umožňuje poznávat a rozvíjet svůj talent. Zažívají díky ní pocit úspěchu, ať už na pódiu nebo ve třídě. Motivujeme je tak k vytrvalosti, týmové spolupráci a hlavně k chuti tvořit.

 

Děti si u nás mohou vybrat ze čtyř uměleckých oborů - hudebního, výtvarného, tanečního i literárně-dramatického. Aktivní tvůrčí činnost pak v kombinaci s individuálním přístupem učitelů přispívá k tomu, že z našich žáků vyrůstají kultivované osobnosti, poučení posluchači a v neposlední řadě mladí profesionálové, kteří pokračují ve studiu na středních a vysokých uměleckých školách.

 

Za svou devadesátiletou historii dosáhla naše škola vysoké umělecké úrovně a řadí se tak mezi nejlepší v Česku. Naši žáci tradičně získávají řadu předních ocenění na tuzemských i mezinárodních soutěžích a festivalech. Za hudební obor na příklad v národních soutěžích základních uměleckých škol, na mezinárodních soutěžích Amadeus, Virtuosi per musica di pianoforte, Pro Bohemia, v celostátních interpretačních soutěžích Prague Junior Note, Per Quattro Mani nebo Nová Konfrontace. Žáci výtvarného oboru dosahují úspěchů v soutěži Design Callisto grafik, mladí recitátoři na festivale Wolkrův Prostějov a členové Sborového studia Permoník na festivalech a soutěžích v Jižní Koreji, ve Španělsku,New Yorku, nebo Sydney. Škola sama organizuje řadu přehlídek, soutěží, celostátních vzdělávacích seminářů a mezinárodních festivalů; má i své vlastní koncertní cykly.

Základem úspěchu žáků je především kvalitní zázemí zkušených, erudovaných a obětavých pedagogů. Kromě individuální výuky mohou děti získat řadu cenných zkušeností s hudebními tělesy, jako jsou hudební kapely, komorní uskupení, orchestry nebo Sborové studio Permoník, které dosahuje světových kvalit. V současnosti školu navštěvuje více než tisícovka žáků z Karviné a okolí. Umožňují to mimo jiné oddělená pracoviště, která se nachází ve Stonavě a Petrovicích u Karviné. Díky spolupráci s Magistrátem statutárního města Karviná může škola neustále zlepšovat a modernizovat vybavení tříd a zajistit tak svým žákům kvalitní a moderně vybavené zázemí. 

 

Ze ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné vyšlo mnoho vynikajících hudebníků, dirigentů, výtvarníků a tanečníků. Mnozí z nich se úspěšně zapojili do profesionálního života v České republice i v zahraničí. Proto doufám, že se nám bude dařit na tuto tradici navazovat a že se k nám absolventi v budoucnu budou vracet, třeba i se svými ratolestmi. Věřím také, že díky péči svého zřizovatele, Moravskoslezského kraje, bude ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné nadále patřit k významným hudebním a vzdělávacím centrům našeho města a jeho okolí.

 

BcA. Kamil Novák
ředitel ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné